Tweede Graad TSO Handel-Informatica

  • Je werkt graag met cijfers en met informatica- en kantoortoepassingen en oog hebben voor de economische realiteit.
  • Je hebt interesse voor boekhouden en nieuwsgierig naar de logistieke sector
  • Je hebt commercieel inzicht en interesse voor de bedrijfswereld en de verschillende media.
  • Je leert commerciële en financiële verrichtingen registreren in een dubbele boekhouding.
  • De kennis van de bedrijfseconomische kennis wordt verruimd.
  • Informatica-kantoortoepassingen: Word, Excel, Access en Powerpoint.
  • Talen zijn belangrijk: Nederlandse, Franse en Engelse taal worden aangeboden zowel in beroepstechnische als in maatschappelijke context. 

De tweede graad Handel-Informatica bereidt voor op doorgroei naar de derde graad Informaticabeheer, Boekhouden-Informatica of Handel.

Ook de studierichtingen Toerisme, Secretariaat-Talen, Onthaal & PR en de BSO- richting Verkoop vallen zeker nog binnen de mogelijkheden.

Bekijk hier de lessentabel van de tweede graad TSO Handel-Informatica

  3 4
Basisvorming    
     
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
     
Specifiek gedeelte    
     
Dactylografie 2 2
Toegepaste Economie    
          Handelseconomie 3 3
          Boekhouden 4 4
Toegepaste Informatica 2 2
Kantoortechnieken 1 1
Verkoop 1 1