Tweede Graad TSO Handel

  • Je werkt graag met cijfers en hebt interesse in de economische realiteit en de logistieke sector.
  • Je hebt belangstelling voor boekhouden en toont commercieel inzicht.
  • Je hebt belangstelling voor informatica-kantoortoepassingen en voor talen (Nederlands, Frans en Engels), zowel in beroepstechnische als in maatschappelijke context.
  • Je leert commerciële en financiële verrichtingen registreren in een dubbele boekhouding, op manuele wijze en met een didactisch boekhoudpakket.
  • Je verruimt je bedrijfseconomische kennis door in groep een klein project uit te werken, waarbij zelfstandig leren centraal staat.

De tweede graad Handel bereidt voor op doorgroei naar de derde graad Handel of boekhouden-Informatica.

Een overstap naar de richtingen Secretariaat-Talen, Toerisme, Informaticabeheer, Onthaal en PR en de BSO-richting verkoop zijn ook nog mogelijk.

Bekijk hier de lessentabel van de tweede graad TSO Handel

 

3 4
Basisvorming
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Wiskunde 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Specifiek gedeelte
Dactylografie 2
Dactylografie / Toegepaste Informatica 2
Nederlands + 1 1
Toegepaste Economie
          Handelseconomie 3 3
          Boekhouden 4 4
Toegepaste Informatica 2
Kantoortechnieken 1 1
Verkoop 1 1
Project Ondernemerszin 2