Tweede Graad TSO Handel-Informatica

  • Je werkt graag met cijfers en met informatica- en kantoortoepassingen zoals Word, Excel, Access en Powerpoint.
  • Je hebt interesse voor boekhouden en bent nieuwsgierig naar de logistieke sector
  • De kennis van de bedrijfseconomische kennis wordt verruimd.
  • Je leert je talen (Nederlands, Frans en Engels) zowel in beroepstechnische als in maatschappelijke context toepassen.

De tweede graad Handel-Informatica bereidt voor op doorgroei naar de derde graad Informaticabeheer, Boekhouden-Informatica of Handel.

Ook de studierichtingen Toerisme, Secretariaat-Talen, Onthaal & PR en de BSO- richting Verkoop vallen zeker nog binnen de mogelijkheden.

Bekijk hier de lessentabel van de tweede graad TSO Handel-Informatica

 

3 4
Basisvorming
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Specifiek gedeelte
Dactylografie 2 2
Toegepaste Economie
          Handelseconomie 3 3
          Boekhouden 4 4
Toegepaste Informatica 2 2
Kantoortechnieken 1 1
Verkoop 1 1