Derde Graad TSO Boekhouding-Informatica

  • Een richting vol cijfers met oog voor de economische realiteit.
  • Voor boekhoudspecialisten met een grondige kennis van informatica en en interesse in de bedrijfswereld.
  • Je bent stipt en nauwkeurig met administratieve taken.
  • We bieden een grondige en praktische kennis van het boekhouden in al zijn vormen.
  • Je krijgt een degelijke vorming in talen (Nederlands, Frans en Engels).
  • Je krijgt een grondige en praktische vorming in de toegepaste informatica.

De Handelsschool Aalst is een pioniersschool op het gebied van onderricht in informatica! Er wordt up-to-date informatietechnologie onderwezen. Wij beschikken immers over een prachtige infrastructuur die continu wordt aangepast aan de actuele technologie.

Ga mee op buitenlandse stage! Dankzij een samenwerking met Erasmus, dat het dossier goedkeurt en de kosten financiert, en drie andere scholen, kunnen de zesdejaarsleerlingen van de richtingen Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer volgend schooljaar op buitenlandse stage naar Groot-Brittannië, Frankrijk of Italië.

Bekijk hier de lessentabel van de derde graad TSO Boekhouden-Informatica.

 

5 6
Basisvorming
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Frans 3 3
Engels 3 3
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1 2
Specifiek gedeelte
Boekhouden 5 5
Economie 2
Toegepaste Economie
          Bedrijfseconomie 2 3
          Sociaal en Fiscaal Recht 2
          Burgerlijk- en Handelsrecht 2
Toegepaste Informatica
          Databanken 1 1
          Multimedia 1
          Programmaontwikkeling 2 1
          Hardware 1
          Toepassingspakketten 2