Initiatieven

Ontdek hier de vele initiatieven die op onze school worden georganiseerd.

Milieuzorg Op School (MOS)

Leerlingenraad

Wekelijkse middagactiviteiten

Teamteaching