Initiatieven

Ontdek hier de initiatieven die onze school organiseert.

Milieuzorg Op School (MOS)

Leerlingenraad

Wekelijkse middagactiviteiten

Teamteaching