Toerisme

Jouw profiel

Je hebt interesse in de reiswereld en de toeristische sector
Je wil inzicht verwerven in de economische, sociale en culturele impact van het toerisme op onze samenleving.
Je volgt de algemene actualiteit op de voet en hebt interesse in de geopolitieke situatie in de wereld.
Je kijkt met een open en kritische geest naar andere mensen en culturen.
Je bent een geboren organisator en je kan vlot en praktijkgericht plannen.
Je houdt van sociaal contact en je kan je passend uitdrukken in meerdere talen.

 

Lessentabel 3de jaar 4de jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Wiskunde 3 3
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis en burgerschap 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Artistieke vorming 1 /
Economische en financiële competenties / 1
Specifieke gedeelte
Duits 2 2
Toerisme 9 9
Functionele communicatie:
Frans 1 1
Engels 1 1
Totaal 34 34

Toelichting lessentabel:

In de basisvorming vertrekken we vanuit de 16 sleutelcompetenties, onderverdeeld in verschillende vakken:

 1. Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid
 2. Competenties in het Nederlands
 3. Competenties in andere talen
 4. Digitale competentie en mediawijsheid
 5. Sociaal-relationele competenties
 6. Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie
 7. Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven
 8. Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn
 9. Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn
 10. Competenties inzake duurzaamheid
 11. Economische en financiële competenties
 12. Juridische competenties
 13. Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken
 14. Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid
 15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties
 16. Cultureel bewustzijn en culturele expressie

In het specifieke gedeelte is er aandacht voor functionele communicatie in zowel het Duits, Engels, Frans als Nederlands.

In het vak toerisme worden op een projectmatige manier de nodige kennis, vaardigheden en attitudes geïntegreerd. Je leert er onder andere:

 • het toeristische en recreatieve aanbod in verschillende regio’s kennen;
 • het onthalen, informeren en begeleiden bezoekers;
 • het inrichten van een onthaalruimte;
 • uitstappen en activiteiten plannen en begeleiden;
 • een excursiepakket samenstellen;
 • de nodige administratieve handelingen uitvoeren.