Taal en communicatie

Jouw profiel

Je houdt van sociaal contact, je bent klantvriendelijk en ICT-minded.
Je wil je vlot en gepast in meerdere moderne talen uitdrukken met oog voor zakelijke omgangsvormen.
Je wil graag de planningen en uitvoering van communicatieprojecten leren ondersteunen.
Je hebt de ambitie om als communicatiedeskundige aan de slag te gaan, of ambieert een commerciële of administratieve loopbaan in een bedrijf of de dienstensector. 

 

Lessentabel 3de jaar 4de jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Wiskunde 3 3
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis en burgerschap 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Artistieke vorming 1 /
Economische en financiële competenties / 1
Specifieke gedeelte
Duits 2 2
Public relations en zakelijke communicatie 3 3
Digitale en administratieve competenties 2 2
Functionele communicatie:
Nederlands 3 3
Frans 1 1
Engels 1 1
Remediëring en Opstroom* 1 1
Totaal 34 34

Toelichting lessentabel:

In de basisvorming vertrekken we vanuit de 16 sleutelcompetenties, onderverdeeld in verschillende vakken:

 1. Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid
 2. Competenties in het Nederlands
 3. Competenties in andere talen
 4. Digitale competentie en mediawijsheid
 5. Sociaal-relationele competenties
 6. Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie
 7. Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven
 8. Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn
 9. Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn
 10. Competenties inzake duurzaamheid
 11. Economische en financiële competenties
 12. Juridische competenties
 13. Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken
 14. Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid
 15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties
 16. Cultureel bewustzijn en culturele expressie

In het specifieke gedeelte ligt de nadruk op communicatieprojecten, zakelijke omgangsvormen, integratie van software en principes van  klantvriendelijkheid en dit zowel in het Duits, Engels, Frans als Nederlands.

Je leert relevante informatie uit verschillende bronnen selecteren je werkt mee aan schriftelijke, visuele of audiovisuele communicatieproducten.

Het specifiek gedeelte van deze studierichting bevat enerzijds doelen die ingedaald zijn uit de  beroepskwalificatie ‘Polyvalent taal- en communicatie-assistent’ en anderzijds cesuurdoelen die afgeleid zijn uit het wetenschapsdomein Moderne talen.

*Één lesuur per week krijgen de leerlingen gedifferentieerd les, waarbij aandacht wordt besteed aan remediëring en leren leren enerzijds, of opstroom en uitdieping anderzijds. De opstroomkeuze laat leerlingen toe om zich voor te bereiden op het volgen van een richting binnen de finaliteit doorstroom in het vierde jaar of de derde graad.