Derde Graad TSO Handel

  • Voor leerlingen die oog hebben voor de economische realiteit en zich interesseren in boekhouden.
  • Je hebt commercieel inzicht en je wil de logistieke sector leren kennen.
  • Voorbereiding op administratieve taken en nauwkeurig en stipt werken.
  • Een zeer goede voorbereiding op een loopbaan in de profit sector.
  • De meest polyvalente richting binnen het geheel van economisch georiënteerde studierichtingen.
  • Naast een brede waaier van nieuwe boekhoudkundige verrichtingen wordt er ook veel aandacht besteed aan logistiek en distributie.

Bekijk hier de lessentabel van de derde graad  TSO Handel

 

5 6
Basisvorming
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Frans 3 3
Engels 3 3
Wiskunde 2 2
Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen 1
Geschiedenis 1 2
Specifiek gedeelte
Economie 2
Boekhouden 4 4
Dactylografie 2 2
Toegepaste Economie
          Bedrijfseconomie 2
          Sociaal en Fiscaal Recht 2
          Burgerlijk- en Handelsrecht 2
          Logistiek en Distributie 5
          Bank- en Financiewezen 2
Toegepaste Informatica 2
Project: ondernemerszin 2
Verkoop 1 2
STAGE 14 dagen blokstage