Derde Graad TSO Secretariaat-Talen

  • Met oog voor algemene zaken én voor details.
  • Secretariaatswerk leren organiseren: de briefwisseling, de organisatie van vergaderingen en reizen, administratieve organisatie.
  • Voor discrete persoonlijkheden die graag communiceren.
  • Heel veel taalkansen: Nederlands, Frans, Engels en Duits.
  • Kennis burgerlijk, fiscaal en sociaal recht
  • Het dactylowerk, waarbij uiteraard de moderne tekstverwerkingstechnieken aan bod komen, krijgen speciale aandacht.

Bekijk hier de lessentabel van de derde graad TSO Secretariaat-Talen.

 

5 6
Basisvorming
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 4 4
Wiskunde 2 2
Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen 1
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 2
Specifiek gedeelte
Duits 4 4
Dactylografie 3 2
Toegepaste Economie
          Bedrijfseconomie 2
          Sociaal en Fiscaal Recht 2
          Burgerlijk- en Handelsrecht 2
Project: recht 2
Toegepaste Informatica
          Toepassingspakketten 2 2
Kantoortechnieken 1 2
STAGE 14 dagen blokstage