Applicatie- en databeheer

De basisvorming is dezelfde in alle studierichtingen. Het verschil zit hem in het specifiek gedeelte.

Na het behalen van je diploma ben je prima voorbereid om verder te studeren aan een hogeschool om een professionele bachelor of een graduaatsdiploma te behalen. Ook ben je voorbereid om te gaan werken doordat je één of meerdere beroepskwalificaties behaalde.

Profiel applicatie- en databeheer

Een toekomst in informatica… die start bij applicatie- en databeheer. In deze richting leer je de skills van softwareontwikkeling, een hedendaagse website ontwerpen, een eigen netwerkarchitectuur opzetten en beveiligen, data beheren en integreren. Ook een computer configureren, installeren en herstellen komen aan bod tijdens de interactieve hands-on lessen. Dit alles wordt praktisch getoetst in boeiende projecten, gebruikmakend van de meest recente hard- en software.

Beroepskwalificatie: functioneel digitaal ondersteuner.

 

Lessentabel

5de jaar

6de jaar

Basisvorming

16

17

Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 2
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis en burgerschap 1 2
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Economische en financiële competenties 0 1

Specifiek gedeelte

14

13

Toegepaste informatica 13 12
       Softwareontwikkeling 4 3
       Webapplicaties 3 3
       Databanken 2 1
       Computertechnieken 4 0
       Netwerken theorie 0 2
       Netwerken praktijk 0 3
Wiskunde GAAV 1 1

Complementair gedeelte

2

2

Vrije ruimte 2 2

Totaal

32

32

 

Artistieke expressie (1 uur op graadsbasis):  we voorzien hier geen apart uur voor, maar koppelen deze doelen aan projecten en uitstappen.