Bedrijf en organisatie

Jouw profiel

Je hebt interesse in een meer praktijk– en context gebonden verkenning van een aantal beroepssectoren zoals boekhouden, HR, sales en logistiek.

Je hebt een commerciële en ondernemende mindset.
Je wilt aan de slag met diverse digitale kantoortoepassingen.
Je hebt aanleg voor en interesse in commercieel taalgebruik in verschillende talen.

Lessentabel 3de jaar 4de jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Wiskunde 3 3
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis en burgerschap 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Artistieke vorming 1 /
Economische en financiële competenties / 1
Specifieke gedeelte
Toegepaste informatica 2 2
Toegepaste economie 6 6
Functionele communicatie:
Nederlands 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
Remediëring en opstroom* 1 1
Totaal 34 34

Toelichting lessentabel:

In de basisvorming vertrekken we vanuit de 16 sleutelcompetenties, onderverdeeld in verschillende vakken:

 1. Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid
 2. Competenties in het Nederlands
 3. Competenties in andere talen
 4. Digitale competentie en mediawijsheid
 5. Sociaal-relationele competenties
 6. Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie
 7. Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven
 8. Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn
 9. Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn
 10. Competenties inzake duurzaamheid
 11. Economische en financiële competenties
 12. Juridische competenties
 13. Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken
 14. Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid
 15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties
 16. Cultureel bewustzijn en culturele expressie

In het specifieke gedeelte wordt economie voornamelijk toepassingsgericht aangeboden. Zo leer je bijvoorbeeld over:

 • het opstellen van facturen;
 • het opstellen van loonberekeningen en het beheren;
 • het verrichten van boekhoudkundige verrichtingen;
 • het voeren van een verkoopgesprek;
 • het analyseren van een transportdossier;
 • het beheren van klanten- en leveranciersbestanden;
 • het proces van werving en selectie (HR);
 • arbeidsrecht.

In de lessen toegepaste informatica leer je data en documenten correct verwerken en digitaliseren. Tijdens functionele communicatie leer je in drie verschillende talen de woordenschat en terminologieën binnen de richting bedrijf en organisatie vlot en correct gebruiken.

*Één lesuur per week krijgen de leerlingen gedifferentieerd les, waarbij aandacht wordt besteed aan remediëring en leren leren enerzijds, of opstroom en uitdieping anderzijds. De opstroomkeuze laat leerlingen toe om zich voor te bereiden op het volgen van een richting binnen de finaliteit doorstroom in het vierde jaar of de derde graad.