Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit. Het is een studierichting waarin een theoretische vorming gecombineerd wordt met een stevige basis bedrijfsrealiteit.

Na het behalen van je diploma  ben je prima voorbereid  voor een vervolgstudie in het hoger onderwijs. Hierbij behoren zowel academische  (aan de universiteit) als professionele bacheloropleidingen (aan de hogeschool) tot de mogelijkheden. Logische vervolgopleidingen zijn: Handelswetenschappen, Bedrijfskunde, International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen en onderwijs.

 

Profiel van de studierichting

 Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Daarnaast krijg je een goed zicht op de processen die een onderneming vormgeven en die haar succesvol maken.  De leerinhouden zijn erop gericht om je vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Naast het (bedrijfs)economische gedeelte geniet je een uitgebreide opleiding wiskunde  in functie van economie. Verder leer je je schriftelijk en mondeling vlot uitdrukken in zowel het Nederlands, het Engels als het Frans. Ten slotte worden ook je ICT-vaardigheden in deze studierichting verder aangescherpt via informatie- en databeheer en algoritmen en programmeren.

 

Lessentabel

5de jaar

6de jaar

Basisvorming

20

18

Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 2
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis en burgerschap 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Economische en financiële competenties 0 1

Specifiek gedeelte

10

12

Economie 3 3
Bedrijfswetenschappen en recht 4 5
Nederlands 0 1
Frans 0 1
Engels 1 0
Informaticawetenschappen 1 1
Wiskunde 1 1

Complementair gedeelte

2

2

Vrije ruimte 2 2

Totaal

32

32

 

Artistieke expressie (1 uur op graadsbasis):  we voorzien hier geen apart uur voor, maar koppelen deze doelen aan projecten en uitstappen.