Informatica – Bedrijfswetenschappen

Jouw profiel

Je hebt een brede algemene interesse en wil verder studeren.
Je zoekt de best mogelijke voorbereiding om later aan de slag te gaan in de bedrijfswereld of de IT-sector.
Je bent geboeid door algemene economie.
Je hebt interesse in de bedrijfswereld en recht.
Je zoekt een meer toepassingsgericht niveau van wiskunde.
Je hebt interesse in ICT en informaticawetenschappen.

 

Lessentabel 3de jaar 4de jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Wiskunde 4 4
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Geschiedenis en burgerschap 2 3
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Fysica 1 1
Chemie 1 1
Informatica en digitale competenties 2 1
Artistieke vorming 1 /
Economische en financiële competenties / 1
Specifieke gedeelte
Bedrijfswetenschappen 4 4
Gevorderde wiskunde 1 1
Totaal 32 32
Informaticawetenschappen* 2*

Toelichting lessentabel:

In de basisvorming vertrekken we vanuit de 16 sleutelcompetenties, onderverdeeld in verschillende vakken:

 1. Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid
 2. Competenties in het Nederlands
 3. Competenties in andere talen
 4. Digitale competentie en mediawijsheid
 5. Sociaal-relationele competenties
 6. Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie
 7. Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven
 8. Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn
 9. Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn
 10. Competenties inzake duurzaamheid
 11. Economische en financiële competenties
 12. Juridische competenties
 13. Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken
 14. Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid
 15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties
 16. Cultureel bewustzijn en culturele expressie

In het specifieke gedeelte ligt de focus op bedrijfswetenschappen (algemene economie, recht en boekhouden) en op gevorderde wiskunde in een economische context.

*In het vierde jaar bieden we vrijblijvend twee uur informaticawetenschappen aan. Tijdens deze complementaire uren wordt extra ingezet op computationeel denken en worden de leerlingen voorbereid op de studierichting ‘informatica- en communicatiewetenschappen’.