Boekhouden-informatica

 

Lessentabel

6de jaar

Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Frans 3
Engels 3
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen 1
Wiskunde 4
Economie 2
Boekhouding 5
Bedrijfseconomie 3
Toegepaste informatica
       Databanken 1
       Hardware 1
       Programmaontwikkeling 1
       Toepassingspakketten 2
STAGE

Totaal

34