Internationale handel en logistiek

De basisvorming is dezelfde in alle studierichtingen. Het verschil zit hem in het specifiek gedeelte.

Na het behalen van je diploma ben je prima voorbereid om verder te studeren aan een hogeschool om een professionele bachelor of een graduaatsdiploma te behalen. Ook ben je voorbereid om te gaan werken doordat je één of meerdere beroepskwalificaties behaalde.

Profiel internationale handel en logistiek

Logistiek, economie, toegepaste economie en toegepaste informatica vormen de basis van deze studierichting. Je wordt voorbereid op het bedrijfsleven waarbij je administratieve werkzaamheden dient uit te voeren volgens voorgeschreven procedures om de informatie- en goederenstroom optimaal te ondersteunen. Daarnaast is communiceren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits noodzakelijk, gezien de (inter)nationale context.

Beroepskwalificatie: medewerker (inter)nationaal goederenvervoer.

 

Lessentabel

5de jaar

6de jaar

Basisvorming

16

17

Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 2
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis en burgerschap 1 2
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Economische en financiële competenties 0 1

Specifiek gedeelte

14

13

Economie 2 2
Toegepaste economie 2 2
Logistiek 7 6
Toegepaste informatica 1 1
Duits 2 2

Complementair gedeelte

2

2

Vrije ruimte 2 2

Totaal

32

32

Artistieke expressie (1 uur op graadsbasis):  we voorzien hier geen apart uur voor, maar koppelen deze doelen aan projecten en uitstappen.