Kantoor

 

 

<

Vak Aantal lesuren
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
Engels 2
Frans 3
Nederlands 1
Boekhouding 2
Dactylografie / toegepaste informatica 2
Toegepaste informatica 3
Bedrijfseconomie 2
Kantoortechnieken 1
Levensbeschouwing 2
+ uren ter compensatie van blokstage
STAGE 8