Onthaal en recreatie

Jouw profiel 

 • Je zoekt een praktijkgerichte opleiding die je naar een job leidt gerelateerd aan vrije tijd. 
 • Je hebt een brede interesse in media, actualiteit en eigentijdse recreatie. 
 • Je hebt een open geest voor culturele diversiteit en bent contact –en communicatief vaardig. 
 • Je beschikt over een dynamische ingesteldheid en bent geboeid door zinvolle vrijetijdsbesteding. 
 • Je bent commercieel ingesteld en kan dit vlot overbrengen op klanten, belanghebbenden, collega’s en medewerkers. 
 • Je bent vaardig in het Nederlands en andere talen. 

 

Lessentabel  3de jaar  4de jaar 
Basisvorming 
Levensbeschouwelijk vak  2  2 
Lichamelijke gezondheid  2  2 
Nederlands  2  2 
Frans  1  1 
Geïntegreerd Project   8  8 
Wiskunde en wetenschappen  1  1 
Informatica en digitale competenties  1  1 
Specifieke gedeelte 
Toegepastte informatica  3  3 
Onthaal en recreatie  9  9 
Functionele communicatie:     
Nederlands  2  2 
Frans  1  1 
Engels  2  2 
Totaal  34  34 

 

Toelichting lessentabel: 

In de basisvorming vertrekken we vanuit de 16 sleutelcompetenties, onderverdeeld in verschillende vakken: 

 1. Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid 
 1. Competenties in het Nederlands 
 1. Competenties in andere talen 
 1. Digitale competentie en mediawijsheid 
 1. Sociaal-relationele competenties 
 1. Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie 
 1. Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven 
 1. Competenties met betrekking tot historisch bewustzijn 
 1. Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn 
 1. Competenties inzake duurzaamheid 
 1. Economische en financiële competenties 
 1. Juridische competenties 
 1. Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken 
 1. Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid 
 1. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 
 1. Cultureel bewustzijn en culturele expressie 

 

Binnen het vak ‘geïntegreerd project’ worden verschillende sleutelcompetenties geclusterd. Instructielessen worden gekoppeld aan begeleid zelfstandig werk, zodat alle leerlingen op hun eigen tempo de leerstof kunnen verwerken. 

 

In het specifieke gedeelte is er aandacht voor functionele communicatie in zowel Nederlands, Frans en Engels 

 

In het vak informatica en digitale competenties leer je de nodige administratieve handelingen uitvoeren. Je leert omgaan met de nieuwste vergader- en presentatiesoftware en –hardware. 

 

In het vak onthaal en recreatie maak je kennis met verschillende vormen van vrijetijdsbesteding en het recreatieve aanbod. Naast het volgen van de actuele recreatieve trends leer je de bezoekers en recreanten correct onthalen. 

Zo leer je bijvoorbeeld: 

 • Informatie verwerven rond het aanbod en activiteiten van bedrijven en organisaties; 
 • Een onthaalruimte inrichten en decoreren; 
 • Bezoekers verwelkomen, informeren en begeleiden naar een bestemming; 
 • Presentatiemateriaal opstellen, aansluiten en testen volgens een draaiboek; 
 • Meehelpen om recreatieve en onthaalactiviteiten uit te voeren. 

 

Na het afronden van een arbeidsmarktgerichte opleiding kan je ervoor kiezen om in het werkveld te stappen, een specialisatiejaar te volgen of een jaar ter voorbereiding van hoger onderwijs te volgen.