Teamteaching

De leerkrachten werken waar het kan samen om cursussen te maken, examens op te stellen, om les te geven en ideeën te ontwikkelen.

Geïntegreerde taken en vakoverschrijdend werken zijn geen holle woorden bij ons op school. In deze 3 projecten hebben we dit samenwerken nog verder doorgetrokken.

FLEXKLAS: 2de graad Verkoop en Kantoor

Voor drie vakken, Nederlands, Project Algemene Vakken en DTI (Dactylo en Toegepaste Informatica) werken de leerkrachten op zo’n manier samen dat de elk van de drie vakken bij elk project betrokken wordt. De leerlingen 3 en 4 Verkoop en Kantoor krijgen dus per graad les van verschillende leerkrachten die elke leerling individueel begeleiden.

Als leerling worden zo jouw talenten in de kijker gezet, in een moderne en aangename leeromgeving. In de flexklas kan je op jouw tempo werken, onder begeleiding van drie enthousiaste leerkrachten. Samen met de leerkrachten en leerlingen vormt de flexklas een moderne community waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn.

 

TEAMS CLASS: 3de graad Engels TSO en BSO

De lessen Engels worden in de 3de graad TSO/BSO in team gegeven. De leerkrachten werken met theoretische instructiemomenten waarna ze samen met de leerlingen werken aan Joint (Ad)ventures, projecten, waarbij de leerlingen zelfstandig en in groep de leerstof kunnen verwerken. In deze projecten wordt vaak samengewerkt met andere collega’s, zodat er vakoverschrijdend gewerkt kan worden met Nederlands, Frans, Geschiedenis, Project Algemene Vakken…

Er wordt ook heel intensief met eTwinning gewerkt: we werken met leerlingen die in klaslokalen in andere landen aan dezelfde projecten werken.

Spannend! Meer info over onze eTwinning-projecten en de prijzen die we wonnen, vind je hier!

We zetten tijdens deze lessen ook maximaal in op de digitale geletterdheid van onze leerlingen. Alle leerlingen hebben een Office 365 account, waardoor we al onze projecten in Microsoft Teams, Sharepoint en Sway kunnen aanbieden. Als onze leerlingen de grote sprong maken naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt, zal het werken met Office 365 voor hen geen geheimen meer kennen.

 

Geïntegreerde projecten in 5 Verkoop

De leerkrachten die lesgeven in 5 Verkoop werken samen aan vakoverschrijdende projecten zodat ze hun leerlingen boeiende en uitdagende opdrachten kunnen voorschotelen over de vakken heen. In deze projecten worden de nodige kennis en vaardigheden die bij elk vak horen, samen gebracht.