Derde Graad TSO Informaticabeheer

De Handelsschool Aalst is een pioniersschool op het gebied van onderricht in informatica.

  • Kennis van hardware en software
  • Werken met verschillende media en inspelen op vernieuwingen
  • Gericht op installatie, beheer en onderhoud van systemen en netwerken, probleemoplossend werken met toepassingspakketten, ontwerp en implementatie van software, en ontwikkelen in een databankomgeving en het ontwikkelen van multimedia en webdesign.
  • Zelfstandig een toepassing ontwikkelen vormt de geïntegreerde proef.
  • Er wordt up-to-date informatietechnologie onderwezen aan de echte computerliefhebber! Wij beschikken over een prachtige infrastructuur die continu wordt aangepast aan de actuele technologie.
  • Leerlingen van 5 Informatica leren programmeren met C-Sharp. Deze programmeertaal wordt gebruikt op hogescholen en in de meeste bedrijven.

Een leerling aan de Handelsschool hoeft geen enkel programma aan te kopen. Elke leerling beschikt over een persoonlijke account waarmee je thuis gratis op de server van de school kan inloggen. Hierop staan allerlei programma’s ter beschikking, wat een hoop geld bespaart!

Ga mee op buitenlandse stage! Dankzij een samenwerking met Erasmus, dat het dossier goedkeurt en de kosten financiert, en drie andere scholen, kunnen de zesdejaarsleerlingen van de richtingen Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer volgend schooljaar op buitenlandse stage naar Groot-Brittannië, Frankrijk of Italië.

Bekijk hier de lessentabel van de derde graad TSO Informaticabeheer

 

5 6
Basisvorming
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Frans 3 3
Engels 3 3
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen 1
Geschiedenis 1 2
Specifiek gedeelte
Project Ondernemerszin 2
Toegepaste Economie
          Bedrijfseconomie 2
Toegepaste Informatica
          Databanken 3 2
          Computertechnieken 3
          Webtechnieken 3
          Softwareontwikkeling 4
          Netwerken 3
          Webdesign 2
          Projectontwikkeling 2
          Java 2
          Visual Basic 2
STAGE 14 dagen blokstage