Gericht op instroom arbeidsmarkt

 

Lessentabel

7de jaar

Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 1
Frans 2
Engels 1
Project algemene vakken 6
Toegepaste economie 8
       Aspecten van verkoop – marketing 2
       Bedrijfsbeleid en boekhouding 2
       De vertegenwoordiger en zijn activiteiten 2
       Handelsrecht en sociale wetgeving 1
       Vaktechnieken en didactische uitstappen 1
Public relations 2
Stage 8
+ uren ter compensatie van blokstage

Totaal

32