Secretariaat – Talen

 

Lessentabel

6de jaar

Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 4
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen 1
Wiskunde 2
Duits 4
Dactylografie / Toegepaste informatica 2
Toegepaste informatica 2
Kantoortechnieken 2
Bedrijfseconomie 2
Project recht 2
STAGE

Totaal

34