Oudercontact met inschrijving via Smartschool

Op donderdag 27 juni 2019 organiseren wij vanaf 17.30 uur tot 20.00 uur ons derde oudercontact. U kan zelf het tijdstip van de afspraak met de klastitularis, vakleerkrachten, de leerlingbegeleiding, de directie,… vastleggen via de module “Oudercontact” in Smartschool.

Volgende procedure is te volgen:

  • Aanmelden bij Smartschool (gebruikersnaam van leerling + uw code).
  • Klik rechtsonder in het venster administratie op “Oudercontact”.
  • Kies uit de lijst de leerkracht die u tijdens het oudercontact wenst te spreken. U ziet eerst het vak, daarna de naam van de leerkracht.
  • De tijdstippen waarop deze leerkracht nog beschikbaar is, zijn aangeduid in het groen. Grijs betekent dat de leerkracht niet beschikbaar is. Kies het moment dat u de leerkracht wenst te spreken.
  • Als u verschillende leerkrachten wenst te spreken, duid dan de groene uren aan die het best aansluiten bij uw eerste afspraak.
  • Alle de door u gemaakte afspraken vindt u linksonder terug  en worden ook via een bericht in Smartschool bevestigd.
  • Een afspraak annuleren kan door deze gewoon te selecteren. Gelieve dit ook te doen, zodat deze uren opnieuw vrijkomen voor andere ouders.

Afspraken kunnen gemaakt worden vanaf donderdag 20 juni om 18.00 uur tot woensdag  26 juni  2019 om 18.00 u.  Een korte boodschap voor de leerkracht kan (bij voorkeur) steeds toegevoegd worden.

Extra uitleg over de oudercontactmodule onder de vorm van een filmpje, vindt u terug op smartschool, de website van de school en onderstaande link:

https://vimeo.com/244732156

Dit filmpje toont bovendien stapsgewijs hoe u het reserveringsrooster van verschillende leerkrachten naast elkaar kan openen, zodat u op een eenvoudige manier aansluitende afspraken kan maken.

De gesprekken met de leerkrachten tijdens het oudercontact zijn beperkt tot 10 minuten. Als het gesprek met de leerkracht langer dan 10 minuten duurt, komen afspraken voor andere ouders in het gedrang. Onze leerkrachten wordt gevraagd zich aan dit tijdsbestek te houden. Vraag de leerkracht om een nieuw onderhoud buiten de contactavond, indien u merkt dat het gesprek dreigt uit te lopen.

Als u meerdere afspraken maakt, zorg er dan voor dat u een interval van 10 minuten tussen twee gesprekken hebt. Plan dus geen gesprekken aansluitend op elkaar! Voor twee gesprekken maakt u bijvoorbeeld een reservering om 17.30 uur (tot 17.40 uur) en om 17.50 uur.

Om organisatorische redenen is het niet mogelijk u toe te laten tot het oudercontact, indien u niet reserveerde via Smartschool.

Bedankt om u te houden aan deze afspraken.

https://vimeo.com/244732156