Breendonk en School zonder racisme

04 feb 2020

Wij vinden solidariteit en positief engagement erg belangrijk en willen onze leerlingen bijbrengen dat haat en egoïsme nooit oplossingen kunnen bieden.

Zoals elk jaar gaan onze laatstejaars naar Breendonk. Een rondleiding door deze plek waar zoveel gruweldaden gebeurden, laat niemand onberoerd.

De 5des kregen de workshop rond vluchtelingen. Eerst leerden ze via een spel welke problemen vluchtelingen ondervinden bij het aankomen in België. Daarna luisterden ze naar de getuigenissen van vluchtelingen en konden ze zoveel vragen stelden als ze maar wilden.

Meer info over school zonder racisme en hun werking? https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/leerlingen/getuigenis-van-een-vluchteling

Deze workshops kaderen in de socioculturele politiek-juridische eindtermen.

#skillsvoorhetleven