CurieuzeNeuzen in de tuin

18 nov 2021

De CurieuzeNeuzen in de tuin-dolk zit weer in het doosje om terug te sturen zodat de data geanalyseerd kunnen worden. In februari doen we opnieuw mee. We zullen de dolk met bodemsensor weer in de binnentuin planten, en uiteraard bespreken we met onze leerlingen tijdens de lessen wat curieuzeneuzen is en hoe het met de droogte en bodem in onze binnentuin en Vlaanderen gesteld is.

Lees hier meer over MOS (Milieuzorg Op School) bij ons op school!