Het Boekentroef-project van 6 Onthaal & PR voor Het Lezerscollectief

19 nov 2021
De leerlingen van 6 Onthaal en Public Relations werden eind september samen met leerkracht Marianne Gees door Veerle Vanbuel geïnterviewd over de samenwerking met leesclub Le Club, Boekentroef en de opleiding van het Lezerscollectief. Het artikel verscheen nu in de nieuwsbrief van november van het Lezerscollectief.
 
Het interview vormde meteen ook de basis voor de theoretische lessen PR van Els De Boeck rond interviewtechnieken. Het interview werd dus in klank en beeld opgenomen zodat de leerlingen er met hun leerkracht gingen, en de praktijk en theorie verbinden!
 
 
Lees het interview uit de nieuwsbrief hier:
 
Samen Lezen in een secundaire school: Een 10 voor sfeer en gezelligheid
 
GO! Handelsschool Aalst heeft een aangename bib en leesclub. En zelfs een promoteam dat de bekendheid ervan bij de 350 medeleerlingen opkrikt. Dit is hun verhaal. Met een stimulerende leesomgeving en Samen Lezen in een hoofdrol.
Marianne Gees geeft Engels en is de bezieler van Le Club, de bib van GO! Handelsschool Aalst. Ze heeft altijd graag boeken in de klas gehad. Toen haar lokaal te klein werd voor zoveel exemplaren, kwam er een heuse schoolbib. Op dinsdagmiddag organiseert ze er ook een leesclub.
Van Samen Lezen had Marianne bij de start van Le Club nog niet gehoord. Dat veranderde toen ze een oproep zag voor het 2 jaar durende Boeken Troef!-project. Dat nascholingstraject wordt door de minister van Onderwijs gefinancierd en zet in op 2 pijlers van een krachtig en duurzaam leesbeleid op school: het leesnetwerk en de stimulerende leesomgeving. Marianne: “Ik was geprikkeld door die leesomgeving. Hoe konden we Le Club nog plezanter, uitnodigender maken? Intussen staat hier een knusse, ruime zitbank en voorzien we koffie.” Een 10 voor sfeer en gezelligheid dus.
 
Samen Lezen tijdens de les
 
Tijdens het eerste jaar van Boeken Troef! kwam ook het Lezerscollectief als partner van het traject aan bod. Marianne volgde de online-opleiding en was meteen verkocht. Hoe pakt ze dat samenlezen op school aan? “Dit schooljaar probeer ik het uit in verschillende klasgroepen, ook in klassen waaraan ik geen les geef. Als ik een klas uit de studie kan houden of een keer een uurtje over heb in de les Engels grijp ik naar een tekst of gedicht. Zo maken veel leerlingen kennis met het samen lezen en probeer ik het duurzaam op school te verankeren. Af en toe gaan we op dinsdagmiddag tijdens de leesclub ook samen lezen. Maar de leesclub alleen daarvoor gebruiken? Nee, dan is de ongedwongenheid weg.”
‘Dat gewoon luisteren volstaat, dat geen enkel antwoord fout is, is nieuw voor hen’
 
Dat Samen Lezen lukt niet in elke klas even goed, ondervindt Marianne. Het is dan ook nog wennen voor de leerlingen. “Als ze niks willen zeggen, hoeven ze niet. Dat gewoon luisteren volstaat, dat geen enkel antwoord fout is, is nieuw voor hen. Het is ook nog zoeken naar geschikte teksten voor elke klas, want niet elke groep heeft hetzelfde taal- of belevingsniveau. Maar het is fijn om te doen. Ook naar Engelse teksten en gedichten op maat van onze leerlingen zoek ik nog.”
Marianne krijgt ook collega’s warm. Niet alleen om boeken en tijdschriften te doneren, maar ook voor het Samen Lezen. Zo staat leraar Nederlands Jan Beernaert te springen om de cursus te volgen. Hij zal Mariannes buddy zijn op de volgende bijeenkomst van de opleiding. “Het is tof om te zien hoe het zich verspreidt.”
 
Ambassadeurs van het samen lezen
 
Dat Le Club en het Samen Lezen bekender worden bij de leerlingen en leraren is niet alleen aan het aanstekelijk enthousiasme van Marianne te danken. Bij de start van Boeken Troef! nam ze contact op met haar collega-leraar Public Relations, Els De Boeck. “Om het bestaan van Le Club en het leesplezier mee uit te dragen schakelden we de 11 vijfdejaars van Onthaal en Public Relations (OPR) in. Ze zijn het ideale promoteam! De klas stelde een pr-plan op met doelstellingen voor 2 schooljaren. Ze ontwierpen een logo, affiche, koffiemokken… Er zijn ook ideeën voor een Instagrampagina, bookmarks en een promotour langs alle klassen.”
 
Intussen zitten deze leerlingen in hun zesde jaar en heeft Marianne al vaker met hen samen gelezen. Ze vinden het een aangename ervaring: “Mevrouw Gees kan heel goed voorlezen. Het brengt rust als je haar een verhaal hoort vertellen. Dat ze na elke stuk even stopt om erover te praten, maakt dat we de inhoud ook beter begrijpen. Het motiveert ons om mee te lezen en mee in discussie te gaan. Iedereen kan zo zijn of haar kant, interpretatie laten horen. Dat is best verrijkend.” Een van deze leerlingen zal trouwens ook uitgekozen worden om de opleiding van het Lezerscollectief te volgen.
 
‘Hoe vaker je boeken ziet en verhalen hoort,
hoe gemakkelijker je er ook naar grijpt’
 
De voordelen van een gedicht
 
Hebben ze een voorkeur voor een gedicht of tekst? Gedicht klinkt het unaniem. “Dat is kort en krachtig. Voor een verhaal heb je vaak meer tijd en voorkennis nodig. Uit een kort gedicht kan iedereen wel iets uithalen. Dat maakt het leuk.”
Dit project laat hen kennis maken met samen lezen, maar het doet hen ook anders naar boeken kijken. “Want hoe vaker je boeken ziet en verhalen hoort, hoe gemakkelijker je er ook naar grijpt”, zegt een leerling. “Onze les Engels gaat hier door en hebben we 5 minuten over, dan mogen we altijd eens snuisteren. Hier ervaren we geen drempels om een boek ter hand te nemen.”
(Veerle)