Leerlingen 6 Informaticabeheer volgen opleidingsonderdeel aan HoGent.

16 sep 2022

Onze school wil het studiekeuzeproces van haar laatstejaars actief versterken en om hun slaagkansen te optimaliseren hebben wij al 5 jaar een samenwerkingsverband met de HoGent zodat onze leerlingen uit 6 Informaticabeheer het opleidingsonderdeel webapplicaties I uit het bachelorprogramma ‘Toegepaste informatica’ kunnen opnemen voor 4 studiepunten (1 jaar = normaliter 60 studiepunten) onder begeleiding van onze vakleerkracht, Andy Van De Walle.

De lessen beginnen op 7 oktober 2022 tot aan de kerstvakantie en de lessen verlopen gedeeltelijk volgens het ‘Flipped Classroom-principe’:
• Elk gedeelte is kort voor de lessen beschikbaar voor de leerlingen op GitHub.
• Bij aanvang van de les wordt een korte samenvatting gegeven en is er mogelijkheid tot het stellen van vragen.
• De lessen zelf zijn dus oefensessies voor de leerlingen.

In januari volgt het examen waarop zij door de heer Van De Walle zullen voorbereid worden.

Wie slaagt, verwerft een credit van 4 studiepunten die hij
volgend schooljaar in gelijk welke hogeschool kan inzetten bij het volgen van de bacheloropleiding informatica. Op die manier hebben onze leerlingen een voorsprong op andere studenten. Op een aantal hogescholen kunnen ze ook een vrijstelling voor dit vak krijgen.

Wij wensen al onze leerlingen heel veel succes!